Paradise

abbot kinney quarta-feira, agosto 16, 2017

UM DIA NO STA MONICA PIER

divertido segunda-feira, agosto 14, 2017

LOS ANGELES travel vlog- PART 3

abbot kinney sábado, agosto 12, 2017

DOWNTOWN

ankle boots terça-feira, agosto 08, 2017

Los Angeles Travel Vlog- PART II

calamigos domingo, agosto 06, 2017

PINK is Fashion